Krakow Film Klaster

Our Green Charter – Kraków Film Klaster dołącza do ekologicznej inicjatywy

poniedziałek 3 lutego, 2020

Kraków Film Klaster dołączył do inicjatywy European Producers Club. W jej ramach zobowiązuje się stosować i promować zielone rozwiązania oraz dobre praktyki w branży filmowej. Podpisuje się także pod pełnym oświadczeniem EPC.

Uznając wpływ na środowisko, jaki mogą powodować działania związane z produkcją audiowizualną, oraz pilną potrzebę przyjęcia trwałych rozwiązań jako sposobu na zminimalizowanie tych wpływów,

My członkowie European Producers Club:​

  • Chcemy prowadzić i ustanawiać nowe zrównoważone standardy dla naszej branży.
  • Akceptujemy następujące zasady jako Zielone Wytyczne postępowania by zostać Zielonym Producentem.
  • Ulepszymy europejski i krajowy system wsparcia, aby zachęcić innych ekologicznych produktów.
  • Pełna deklaracja tutaj Our Green Charter