Krakow Film Klaster

Stowarzyszenie Kraków Film Klaster uzyskało wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski na realizację projektu nr RPMP.03.03.01-12-0597/18 pt. „FILMOWA MALOPOLSKA (2019-2023)”.Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Małopolski poprzez zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP sektora filmowego oraz sektora usług w otoczeniu branży (logistyka, transport, etc.). Projekt ma charakter regionalny. Wsparciem objęte zostaną małopolskie MŚP posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające oferować usługi konkurencyjne w skali międzynarodowej, a także promowane będą walory lokalizacyjne całej Małopolski, jako miejsca realizacji produkcji filmowych. Realizacja celu będzie możliwa dzięki podejmowanym działaniom 3 podmiotów: Stowarzyszenia Kraków Film Klaster jako Lidera projektu, Fundacji OFF CAMERA oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego jako Partnerów Projektowych.

Zakończone nabory:

Wrocław – Polish Days 29.07 – 02.08.2019

Sarajewo – CineLink 18-23.08.2019

Wenecja -Venice Gap Financing 29.08 – 03.09.2019

Rzym – MiaMarket 16-21.10.2019

Cottbus – Coonnecting Cottbus 6-9.11.2019

Tallin Baltiv Event Co-Production Market 25-30.11.2019

European Film Market – Berlin 20-26.02.2020

Venice Production Bridge – Wenecja 3-8.09.2020

Industry Club – San Sebastian 19-24.09.2020

MiaMarket – Rzym 14-19.10.2020

Francja, Annecy 14-19.06.2021

Fancja, Cannes 7-13.07.2021

Szwajcaria, Locarno 5-10.08.2021

Polska, Wrocław 14-18.08.2021

Francja, SeriesMania Lille 29.08.- 2.09.2021

Włochy, Wenecja -Venice Gap Financing 2-7.09.2021

San Sebastian 18-23.09.2021

MIA Market Rzym 13-18.10.2021

Goteborg Film Festival, 1-5 lutego 2022

Berlinale / European Film Market 10-16 lutego 2022

Francja, Series Mania Lille 21-25.03.2022

Francja, Cannes 18-24.05.2022 r.

Meksysk, Guadalajara Film Festival 10-15.06.2022

Francja, Annecy 13-18.06.2022

Wrocław, Nowe Horyzonty 2022 23-27.07.2022

Sarajewo – CineLink 13-18 sierpnia 2022

Wenecja Biennale – Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji / Venice Production Bridge 1-6.09.2022

San Sebastian IFF 18-23.09.2022

Film Festival Cottbus/ Connecting Cottbus, Niemcy 08.11.2022 – 11.11.2022

International Documentary Film Festival Amsterdam 11.11.2022 – 16.11.2022

Tallinn Black Nights Film Festival 20.11.2022 – 25.11.2022

Ventana Sur w Buenos Aires 27.11.2022 – 02.12.2022

Trieste Film Festival /When East Meets West 21.01.2023 – 25.01.2023

Berlinale / European Film Market 16.02.2023 – 22.02.2023

Festival de Cannes / Marche du film 17.05.2023 – 23.05.2023

  • Okres realizacji projektu to 1.07.2019 – 30.06.2023
  • Wartość całkowita to 10 912 053,29 PLN
  • Dofinansowanie z UE wyniosło 8 517 432,73PLN.
  • Materiał prasowy

Podmioty realizujące program to:

Krakow Film Commission funkcjonuje w strukturach Krakowskiego Biura Festiwalowego od 2008 roku. Głównym zadaniem KFC jest wspieranie produkcji filmowych na terenie miasta Krakowa oraz województwa małopolskiego. Pomaga przy uzyskiwaniu wszelkich wymaganych zezwoleń, a także dostępu do lokacji publicznych na terenie całego regionu. Koordynuje kontakty z urzędami, policją, strażą miejską, strażą pożarną i wieloma instytucjami miejskimi. Dzięki wypracowanym ścieżkom i doświadczeniu jest w stanie szybko i sprawnie przeprowadzić urzędowe formalności i skomplikowane procedury. Krakow Film Commission współpracuje z filmowcami na niemal wszystkich etapach produkcji. Dzięki bazie lokacji producenci mogą zapoznać się z setkami potencjalnych obiektów zdjęciowych na terenie całego województwa. Prowadzi również rejestr małopolskich firm związanych z rynkiem audiowizualnym, zapewniających wsparcie m. in. na planie, w segmencie technicznym czy postprodukcji. Przy Krakow Film Commission działa również Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie, finansowany ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kraków i środków budżetu województwa małopolskiego. W ramach co rocznego konkursu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla produkcji związanych z Małopolską. Krakow Film Commission jest członkiem: EUFCN – Europejskiej Sieci Komisji Filmowych Cine Regio – Europejskiej Sieci Funduszy Filmowych AFCI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych KIPA – Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych

Fundacja OFF CAMERA jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA, która kontynuuje realizację klasycznej formy Festiwalu skierowanej do widzów z Krakowa, Małopolski i zagranicy, polegającej na prezentacji filmów, spotkaniach z twórcami i wykładach dot. pracy twórców. Mastercard OFF CAMERA to jedna z największych tego typu imprez w tej części Europy. Rekordowo wysokie nagrody i promocja kina niezależnego wyróżnia imprezę na mapie festiwalowej na całym świecie. Najważniejszą częścią festiwalu jest Konkurs Główny „Wytyczanie Drogi”, w którym dziesięć pierwszych lub drugich filmów z całego świata rywalizuje o Krakowską Nagrodę Filmową – sto tysięcy dolarów, przyznawaną przez międzynarodowe Jury. Impreza przyciąga najbardziej gorąca nazwiska ze świata filmu i serialu. Fundacja OFF CAMERA od początku swojej działalności wspiera niezależne kino i jego twórców, dając okazję młodym adeptom sztuki filmowej do stawiania pierwszych kroków w branży filmowej. W ramach corocznego festiwalu Mastercard OFF CAMERA fundacja współorganizuje konkurs dla filmowców- amatorów #63PL, konkurs dla młodych scenarzystów SCRIPT PRO oraz cykl spotkań branżowych PRO INDUSTRY, a także SerialCon. Celami Fundacji są: wspieranie, rozwój i promocja wszelkich form twórczości artystycznej i upowszechnianie, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości niezależnej oraz twórczości muzycznej, audiowizualnej i filmowej.