Krakow Film Klaster

Krakow Film Klaster członkiem European Producers Club!

wtorek 21 stycznia, 2020

🎬🎬 European Producers Club to stowarzyszenie niezależnych producentów filmowych z całej Europy. Założone w 1993 roku, działa jako sieć, think tank i lobby. Zachęca do współpracy, wspólnego finansowania i koprodukcji we wszystkich krajach; lobbuje na szczeblu politycznym w celu ochrony i wspierania interesów europejskiego przemysłu i producentów. W tym celu członkowie EPC stają się ekspertami w organizacji wydarzeń, które gromadzą profesjonalistów filmowych z całego świata, czy to na konferencje, spotkania sieciowe w Europie i poza nią oraz warsztaty.

To olbrzymia szansa dla Krakow Film Klaster na kolejne międzynarodowe koprodukcje i dobry znak na przyszły rok 🙂 Klaster będzie reprezentować Aneta Zagórska 🙂 Stay tuned!