Krakow Film Klaster

Film Festival Cottbus

Tuesday December 20, 2022

Za nami FilmFestival Cottbus Na miejscu z Małopolski byli: Dagmara Brodziak, Michał Krzywicki, Michał Mądracki oraz Aneta Zagórska i Kasia Kuca z Klastra.

Wyjazd w ramach projektu „FILMOWA MAŁOPOLSKA (2019-2023)”, który otrzymał wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

#malopolska#limlocations#polishmountains#cashrebate#filminpoland