PL / ENG

Zarząd Stowarzyszenia Film Kraków:

prezes zarządu: Aneta Zagórska

wiceprezes zarządu: Marek Gajczak

członek zarządu: Bożena Cerba

STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)

Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą krakowskich twórców kultury i sztuki, zwłaszcza twórców sztuki filmowej. Stowarzyszenie realizuje działania w zakresie tworzenia i popularyzacji sztuki, oraz promowania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie tworzenia sztuki filmowej. Cele Stowarzyszenia: - realizacja ważnych kulturowo, społecznie, artystycznych i autorskich filmów dokumentalnych, - wyszukiwanie i wspieranie twórców młodych i debiutujących, - podejmowanie działań mających na celu integrację krakowskiego środowiska twórców sztuki filmowej, i wspieranie działań artystycznych na terenie Krakowa i Małopolski, - wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, -działalność na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży i innych grup wiekowych z mniejszymi szansami, - organizowanie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy twórcami z Małopolski, a twórcami z innych państw europejskich, - działanie na rzecz integracji europejskiej, - kreowanie zainteresowania sztuką, zwłaszcza filmem artystycznym i autorskim, - upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury, - podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, - rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą krakowskich twórców kultury i sztuki, zwłaszcza twórców sztuki filmowej. Stowarzyszenie realizuje działania w zakresie tworzenia i popularyzacji sztuki, oraz promowania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie tworzenia sztuki filmowej. Cele Stowarzyszenia: - realizacja ważnych kulturowo, społecznie, artystycznych i autorskich filmów dokumentalnych, - wyszukiwanie i wspieranie twórców młodych i debiutujących, - podejmowanie działań mających na celu integrację krakowskiego środowiska twórców sztuki filmowej, i wspieranie działań artystycznych na terenie Krakowa i Małopolski, - wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, -działalność na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży i innych grup wiekowych z mniejszymi szansami, - organizowanie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy twórcami z Małopolski, a twórcami z innych państw europejskich, - działanie na rzecz integracji europejskiej, - kreowanie zainteresowania sztuką, zwłaszcza filmem artystycznym i autorskim, - upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury, - podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, - rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą krakowskich twórców kultury i sztuki, zwłaszcza twórców sztuki filmowej. Stowarzyszenie realizuje działania w zakresie tworzenia i popularyzacji sztuki, oraz promowania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie tworzenia sztuki filmowej. Cele Stowarzyszenia: - realizacja ważnych kulturowo, społecznie, artystycznych i autorskich filmów dokumentalnych, - wyszukiwanie i wspieranie twórców młodych i debiutujących, - podejmowanie działań mających na celu integrację krakowskiego środowiska twórców sztuki filmowej, i wspieranie działań artystycznych na terenie Krakowa i Małopolski, - wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, -działalność na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży i innych grup wiekowych z mniejszymi szansami, - organizowanie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy twórcami z Małopolski, a twórcami z innych państw europejskich, - działanie na rzecz integracji europejskiej, - kreowanie zainteresowania sztuką, zwłaszcza filmem artystycznym i autorskim, - upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury, - podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, - rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.
Stowarzyszenie jest organizacją skupiającą krakowskich twórców kultury i sztuki, zwłaszcza twórców sztuki filmowej. Stowarzyszenie realizuje działania w zakresie tworzenia i popularyzacji sztuki, oraz promowania kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie tworzenia sztuki filmowej. Cele Stowarzyszenia: - realizacja ważnych kulturowo, społecznie, artystycznych i autorskich filmów dokumentalnych, - wyszukiwanie i wspieranie twórców młodych i debiutujących, - podejmowanie działań mających na celu integrację krakowskiego środowiska twórców sztuki filmowej, i wspieranie działań artystycznych na terenie Krakowa i Małopolski, - wspieranie amatorskich ruchów artystycznych, -działalność na rzecz wyrównywania szans wśród młodzieży i innych grup wiekowych z mniejszymi szansami, - organizowanie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy twórcami z Małopolski, a twórcami z innych państw europejskich, - działanie na rzecz integracji europejskiej, - kreowanie zainteresowania sztuką, zwłaszcza filmem artystycznym i autorskim, - upowszechnianie tradycji i dbałość o ochronę dóbr kultury, - podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych, - rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.